Semináře a přednášky

Vzdělávání je nedílnou součástí osobního růstu. Podle renomovaných studií každý, kdo se chce dožít aktivně vysokého věku, musí neustále provokovat své tělo a to jak fyzicky tak duševně. Učit se nové věci nejen ze svého oboru, ale i pro své vlastní potřeby, je tedy pro naše zdraví důležité.

Vzděláváme jednotlivce, skupiny i firmy.

Akreditovaný kurz

Kdo je zdráv a stará se o své tělo a mysl pravidelně, je spokojený, vyrovnaný, výkonný a úspěšný.

Hlavní a základní motto akreditovaného kurzu Poradce ve výživě jsou „skutečně praktické informace vhodné pro každodenní použití". Tomuto cíli jsme podřídili obsah kurzu, náplň jednotlivých přednášek i výběr lektorů. Přenášet budou hlavně praktici, tedy lidé, kteří se sami poradenstvím a prací s lidmi na zlepšení jejich zdraví a kondice denně zaobírají. Tím účastníci získají jak teoretické vědomosti, tak i tolik potřebné praktické znalosti na základě vlastní zkušenosti lektorů.

Více o akreditovaném kurzu


Jsme přesvědčeni, že získané informace se hodí každému do každodenní praxe:

 • lidem, kteří chtějí žít zdravě
 • maminkám, které chtějí vytvořit v rodině správné stravovací návyky a dát tak dětem pevné základy zdravého životního stylu
 • lidem, kteří chtějí pracovat v poradenství
 • poradcům, kteří již s klienty pracují a akreditovaným kurzem si zvyšují kvalifikaci.V programu budou přednášky z oblasti fyziologie, snižování váhy, jak rozdělit potraviny za základní živiny, alternativního stravování, čínské medicíny, gemoterapie, ajurvéda, jak pracovat s klientem, čemu věnovat při konzultacích zvýšenou pozornost, jaké jsou aspekty nárůstu váhy a zda a jak se jim dá předcházet, věnovat se budeme i funkčním potravinám, probiotikům a jejich srovnání na trhu, bio potravinám a projdeme i podrobné rozdělení aditivních látek, kterých se bát máme a kterých nikoliv. Několik přednášek bude věnováno stravování různých skupin obyvatelstva- dětí (co udělat- když nejí a nebo naopak když jí víc než by měly), dospělých, seniorů (jak se má změnit stravy lidem s přibývajícím věkem, aby byli stále v kondici), pacientům se srdečně cévními onemocněními, oblasti poruch příjmu potravy a dalším.
  Chybět nebude ani oblast výživy ve sportu, wellness a fittnes, suplementační plán před, při a po tréninku, hygiena a bezpečnost potravin, mikrobiální znečištění potravin.
  Zvláštní kapitolou bude i psychologie a to jak z úhlu pohledu našeho klienta, tak i nás jako poradců, neboť poradce ve výživě patří k pomáhajícím profesím, u kterých je psychohygiena nesmírně důležitá, aby poradce zůstal sám sebou. Zajímat se tedy budeme o relaxaci, kvalitní spánek, práci se stresem v běžném životě atd..
  V rámci všech přednášek bude možné mít dotazy a připomínky, naším cílem je dát do přednášek co nejvíce praktických rad, které všichni využijí jak ve svém životě, tak i ve své praxi.

Jak kurz probíhá?
Kurz probíhá o víkendech, vždy 2 víkendy se učíte a víkend je volno, aby se každý mohl i během kurzu o víkendech věnovat rodině, přátelům, odpočinku a také opakovaní již získaných informací.Výuka v sobotu je 9-17 hod, v neděli 8-16 hod, každý den je hodinová pauza na oběd.

Vstupní předpoklady:
Věk 18let, dosažení středoškolského vzdělání (výuční list, maturita).

Informace o pořadatelích kurzu:
Kurz bude probíhat dle akreditace MŠMT ČR č.j. 29694/2014-1/763 ze dne 19. 9. 2014, jejíž držitelem je společnost Kondice Pro s.r.o.

Ukončení kurzu: 
Závěrečný písemný test obsahující 30 otázek s možností výběru mezi a,b,c. K úspěšnému absolvování zkoušky je potřeba dosáhnout 90% úspěšnost.
Pokud nenapíšete závěrečný písemný test, máte ještě 1 opravný termín. Za každý další platíte 500 Kč.
Závěrečná ústní zkouška – navazuje na závěrečný písemný test, a to až po jeho úspěšném absolvování. Ústní zkouška je v rozsahu dvou otázek z praxe (formou losování)
K úspěšnému absolvování zkoušky je potřeba odpovědět správně obě otázky.


Osvědčení:

Úspěšní absolventi kurzu obdrží Osvědčení Poradce pro výživu, které má neomezenou celostátní platnost. Tímto Osvědčením se lze prokazovat i ve Slovenské Republice. Na základě osvědčení může absolvent žádat o živnostenský list pro tuto činnost nebo pracovat jako zaměstnanec- poradce v různých fitness a wellness centrech, prodejnách zdravé výživy, lázeňských zařízeních, prodejnách výživových doplňků apod.

 

Přednášející:
Seznam přednášejících


Antonín Kolinger

Vystudoval přírodovědeckou fakultu UK, byl na stáži na universitě v Delftu a Liverpoolu. Pracoval v Evropě, Africe a USA. Jeho celoživotním tématem jsou metody, jak předejít nemocem a jak je efektivně léčit.
Zabýval se geofyzikou, biologií, makrobiotikou, dietetikou, psychologií a některými partiemi jiných oborů.
Nyní po mnohaleté praxi vydává a stále doplňuje svoji knihu "Preventivní životospráva", ve které své poznatky a zkušenosti shrnul.
Na toto téma bude i přednáška. Dozvíte se 5 klíčových bodů pro udržení trvalého zdraví. Co je to strukturovaná voda, jaké jsou největší jedy ve stravě, prostředí ve kterém žijeme a pak v neposlední řadě pozitivita.

Jaroslava Vomáčková

Má v přírodní medicíně praxi 25let. Prošla školením po vedením MUDr. M. Krejčíře (ČR), MUDr. Rosinského (SR), D. Denise (GB), B. Revai (HU), J. Humbla (USA), Dr. A. Menga (A), MUDr. Wanga (China), Dr. L. Vangyala (Tibet) a mnoha dalších.
V roce 2009 jí byla vydána kniha "Zdraví co nás baví aneb Krok za krokem celým rokem". Vystupovala v ročním cyklu relace v Českém rozhlase České Budějovice v pořadu Zdravíčko. Publikuje v denním tisku Palcát, v časopisech Aromaterapie, Regena. V současné době dělá přednášky a semináře po celé ČR.
Přednáška 5 chutí na talíři seznámí studenty se základy makrobiotiky jako nauky o energii potravy a ukáže, jak můžeme doma okamžitě pracovat na harmonizaci svého těla a tím i na zlepšení zdraví svého a svých strávníků.

MUDr. Michaela Šimková

Tradiční čínská medicína
Vystudovala 1.lékařskou fakultu v Praze a atestovala v oboru psychiatrie, souběžně se studiem na lékařské fakultě i čínskou medicínu v rámci Československé sinobiologické společnosti v Praze. Absolventka čtyřletého výcviku v rodinné terapii se zaměřením na psychosomatiku (SKT Liberec, V.Chvála, L.Trapková), odborných kursů při Sinobiologické společnosti-dietetika, fytoterapie, odborných stáží akupunktury na klinice v Pekingu.
Od roku 2004 působila na klinice TČM v Hluboké nad Vltavou jako terapeut (bylinná léčba, dietetika, akupunktura), od roku 2008 samostatná praxe TČM v Českých Budějovicích.
Lektorská činnost: TCM Bohemia-Studium pěti dovedností (do r.2009) dietetika, moderní medicína, kursy při klinice TČM INSPIRITA v Praze (dietetika, psychosomatika, bylinná terapie), Výživový poradce pořádaný Kondicí Pro, TČM ve Škole přírodní medicíny v Českých Budějovicích, lektorka samostatných seminářů po ženy.
Přispívá odbornými články do časopisů Betynka, MF Dnes, pravidelným hostem magazínu Biolenka na Českém rozhlase, natočila s TV Gimi-seriál Čínská medicína pod Černou věží.
V rámci této přednášky se seznámíte s hlavními pilíři tradiční čínské medicíny. Přednášku bych ráda postavila tak, aby vše, co si odnesete, bylo pro vá srozumitelné a použitelné v praxi, abyste porozuměli myšlení a filosofii této staré medicíny.
Dotkneme se teoretických základů, vysvětlíme si hlavní pojmy a vše budeme roubovat na praktické využití v našich podmínkách.
Bude samozřejmě mnoho prostoru pro dotazy a konkrétní příklady.
Program rámcově:
pilíře tradiční čínské medicíny
filosofický rámec a základy
co je yin a yang a jak si to můžeme představit a aplikovat ve 21.století?
teorie 5 prvků teoreticky a v praxi
jak vypadá vyšetření v rámci tradiční čínské diagnostiky?
jednotlivé léčebné metodydietetika jako první pilíř-tím začínáme vždy, chceme li někoho léčit
akupunktura
fytoterapie
cvičení
psychosomatika jako moderní pojem a zároveň tisíce let stará součást tradiční čínské medicíny
příklady z praxe, diskuse

PhDr. Kateřina Stibalová

Základy komunikace,rozvoj komunikačních dovedností.
Pravidla správné komunikace.
Základní komunikační dovednosti.
Verbální a nonverbální komunikace.
Nejčastější chyby ve vnímání druhých lidí.
Význam aktivního naslouchání a pravidla aktivního naslouchání.
Asertivní komunikace a její funkce.
Asertivní práva a některé asertivní techniky.
Kdy a v jaké situaci máme možnost asertivitu použít.
Psychohygienický význam asertivní komunikace.

MUDr. Lenka Luhanová

Přednáška se bude zabývat výživou dětí, která je velice důležitým faktorem ve vývoji dítěte po stránce fyzické i psychické, dále též vprevenci chronických neinfekčních chorob. Pojednáno bude o zvláštnostech výživy v jednotlivých vývojových etapách dětského věku, o nutričních rizicích v dětské výživě, o alergiích na potraviny v dětském věku a o nesnášenlivosti potravin, o psychologii v dětské výživě, o tvoření výživových návyků, o poruchách příjmu potravy v dětském věku.
Další část přednášky bude věnována dětské obezitě. Vyšetřování nutričního stavu dítěte, klasifikace obezity, příčiny, komplikace, terapie, rizika nesprávně vedených diet v dětském věku, edukace a metody intervence v dětské populaci.

Mgr. František Kotrba

Přednáška bude věnována vývoji médií a specifikám mediálních sdělení, základům interpersonální komunikace a především komunikace marketingové. Posluchači se dozvědí jak komunikovat s médii a jak je event. využívat pro svoje cíle, jakým způsobem kódovat a dekódovat různé typy sdělení, jak plánovat a realizovat optimální techniky public relations či jak zviditelnit sebe a svou firmu. V případě zájmu je možné seminář zakončit tvůrčím workshopem, v němž si mohou posluchači prakticky vyzkoušet některé tvůrčí postupy v oblasti tvorby mediálních sdělení /základní zpravodajské žánry, sebeprezentace.

MUDr. Ondřej Kotrba

Potrava aneb Jak nám to putuje tělem - Somatologie - charakteristika a rozdělení
Buňka - stavba, mechanizmy
Tkáně - rozdělení
Dutina ústní - stavba, sousto a jeho pohyb, chuť, sliny, polykání
Jícen -stavba, polykání, reflux, patologie
Žaludek -stavba, funkce, trávení, patologie (vředy, nádory – vliv stravy, alkoholu, stravovací návyky)
Tenké střevo - stavba, vstřebávání, trávení, biochemie – živiny, patologie (záněty)
Tlusté střevo - stavba, vstřebávání, pohyby stolice, defekace, patologie
Játra - stavba , funkce, žluč
Pankreas - stavba, trávicí enzymy a hormony

Doc. MUDr. Květoslava Kotrbová, Ph.D.

Přednáška bude věnována vysvětlení základních epidemiologických pojmů v oblasti infekčních onemocnění (zdroje, cesty přenosu, vnímaví jedinci, imunita), potenciálních rizik a možností prevence infekčních chorob.
Druhou část přednášky bude tvořit speciální epidemiologie, týkající se alimentárních nákaz, tedy infekcí spojených s konzumací potravin a nápojů.
Posluchači tak získají základní přehled o specifické problematice a možných rizicích šíření infekčních onemocnění včetně aktuální epidemiologických dat z oblasti alimentárních nákaz.

Doc. PhDr. Miluše Kubíčková, CSc.

Je absolventkou Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, obor filosofie, angličtina, obhájila kandidátskou práci stejného zaměření, a to na Karlově univerzitě v Praze. Po roce 1971 byla pro aktivní účast v Pražském jaru propuštěna z dosavadního zaměstnání na Pedagogické fakultě UK.
Do r. 1989 vedla v tělovýchově oddíl zdravotních a jógových cvičení, včetně svépomocné skupiny osob v remisi rakovinou. Je spoluzakladatelkou dobrovolné organizace Přátelé přírodní výživy. Po převratu v r. 1990 byla rehabilitována a jako docentka působila několik let na pedagogické fakultě UK v Praze. V tomto směru pokračuje dál i v důchodu zejména v občanském sdružení Zdravý životní styl, jehož byla od r. 1990 až donedávna předsedkyní. Jeho součástí byly ozdravné pobyty nejen pro rodiny s dětmi, ale zejména pro seniory pořádané v Křemži-Chmelné (www.szzs.ecn.cz).
Je aktivní členkou České anthroposofické společnosti.
Přispívá do různých časopisů, vystupuje v mediích a je literárně činná. Vydala několik knih, např. Vůle ke zdravému životu, Stáří jako životní šance, Cesty k harmonii života, Nahlédnutí do odkazu Rudolfa Steinera; samostatné statě ve sbornících z pedagogických a jiných konferencí, v Nepovinném rozjímání (redigovaném prof. Annou Struneckou), v Prostoru aj. Na jaře roku 2013 vyšla její rozsáhlá kniha Příběh mého života. Vzkaz mladým, povzbuzení starším.
" Jsme tím, co jíme?" Tím co jíme jsme i nejsme. Pokud si uvědomujeme, že všechno hmotné má duchovní podstatu, pak jsme tím, co jíme. Ve výživovém poradenství je každá dogmatika škodlivá. Několik výživových námětů podle anthroposfie Rudolfa Steinera.

PhDr. Vlastimila Urbanová

1/ Jak pomoci klientovi se otevřít.
Nutnost otevřeného vztahu mezi pomáhajícím a klientem, využití sociálně psychologických technik jak pro lepší poznání klienta, tak i pro větší náhled do jeho problémů a následně vlastní cílená pomoc.
2/ Psychohygiena poradce.
Pokud chci někomu pomáhat, musím sám být vyrovnaný. Proto je nutný zájem o duševní zdraví. Základní aspekty duševního zdraví, jak se vyrovnávat se stressem, některé psychohygienické techniky jak pro boj s nepřízní osudu, tak i pro udržení psychické rovnováhy.

MUDr. Marie Nosková

Změna životních podmínek, změna životního stylu charakterizovaná nedostatkem tělesné práce a pohybu, častými psychickými stresy a kouřením je doprovázena nadbytkem velmi snadno dostupných a nekvalitních kaloricky bohatých potravin. Nevhodné spotřební zvyklosti mohou pramenit i z neznalosti problematiky energetické a biologické hodnoty stravy, hlavních složek potravy a zásad zdravé výživy , přestože je známo, že pestrá strava v přiměřeném množství a udržování přiměřené tělesné hmotnosti prospívá našemu zdraví. Nevhodná výživa se podílí na nepříznivém vývoji zdravotního stavu obyvatelstva, hlavně civilizačních chorob - nemocí srdce a cév a zhoubných nádorů zvyšuje též riziko vzniku cukrovky, osteoporózy a zubního kazu. V určitých obdobích života ( u kojenců, dětí, těhotných a kojících , u starších lidí, sportovců ) se různí potřeba živin přijímaných ve stravě.
V poslední době k nám proniká z celého světa mnoho informací o výživě včetně alternativních způsobů stravování . Můžeme z nich čerpat užitečná poučení, jak zlepšit naši výživu, ale jsou i poznatky, které by pro nás měly být varováním. Důležité je získat také základní informace o optimálním využití potravin lidským organismem za předpokladu zajištění jejich maximální bezpečnosti a zdravotní nezávadnosti.

Mgr. Věra Knappová, Ph.D.

Vystudovala VVP pro střední školy na Pedagogické fakultě ZČU, doktorandské studium na Fakultě sportovních studií MU v Brně, obor Kinantropologie, studium na trenérské škole FTVS v Praze - získána nejvyšší trenérská licence (A). Absolvovala kurzy TRX, Flowin, Drums Alive, Alpinning a mnoho dalších.
Od ledna 2000 vede cvičební lekce zdravotní tělesné výchovy ve Středisku zdravotní TV při VŠSK Pedagogické fakulty ZČU v Plzni, od srpna 2002 zaměstnána jako akademický pracovník na katedře TV a sportu, Pedagogická fakulta ZČU v Plzni.
V roce 2013 jí byla vydána kniha "Řešme bolesti zad pohybem".
Svalový systém je nezbytný pro pohyb jak u mužského, tak u ženského těla. Svaly tedy nejsou pro ženu něco nepřirozeného, naopak. Svaly tvoří tvar těla, takže pravidelným cvičením můžeme "formovat" svoje tělo, u žen především problémové partie jako boky, stehna, břicho. Kromě toho má kondiční posilování velký vliv na kondici a na zdraví. Tréninkem ve fitness centru se zvyšuje spolu se silou i vytrvalost, celková odolnost organismu, imunita atd. Navíc vyšší podíl svalové hmoty způsobí nárůst bazálního metabolismu, tzn. že stoupá naše energetická spotřeba a máme tedy větší šanci zbavit se nežádoucí tukové tkáně.

Mgr. Lenka Šedová, Ph.D.

Výskyt civilizačních chorob je úzce spjat se životním stylem člověka. Onemocnění srdce a cév patří jednoznačně mezi nejzávažnější civilizační choroby pro mortalitu i morbiditu, negativní dopad na lidskou důstojnost a základní potřeby člověka. Přestože do kardiovaskulárních chorob řadíme řadu onemocnění srdce i cév, lze konstatovat, že tato onemocnění sdružuje jednotná příčina vzniku; tou je ateroskleróza (dále ATS). Ateroskleróza je složitý metabolicko-mechanický proces, který postihuje cévy lidského organismu, a počáteční stádia aterosklerózy můžeme prokázat již v dětském věku. Mezi faktory rozvoje ATS patří ovlivnitelné a neovlivnitelné příčiny.
Mezi ovlivnitelné příčiny patří faktory zdravého životního stylu, jako jsou zanechání kouření, pití alkoholu, zdravá (racionální) strava s omezením živočišných tuků, dostatek fyzické aktivity, vyvarování se nadměrné psychické zátěži. Důvodem proč se zabývat problematikou životního stylu a vznikem či výskytem kardiovaskulárních chorob je především to, že žádoucím ovlivněním našeho životního stylu můžeme proces ATS oddálit.

Mgr. Lenka Žák

Vystudovala magisterský obor psychosociální a teologický na HTF Karlovy Univerzity. Absolvovala pětiletý praktický výcvik Skupinové psychoanalýzi pro pomáhající profese při IAPSA. Kurzy asertivity I. a II. u MUDr. Ludmily Duškové. Je učitelkou Axmanovy techniky hmatového modelování pro nevidomé.
Biolenka se od roku 2009 věnuje kurzům Vědomého vaření. Od roku 2010 připravuje pravidelný pořad na Českém rozhlase - Magazín Biolenka, který uvadí společně se svým manželem Davidem Janem Žákem.
V roce 2012 vyšla v nakladatelství Eminent kuchařka "Víme, co jíme". Přispívá pravidelně svými články a recepty do časopisu Regenerace a Časopisu Bio, do Jihočeského Deníku. Přednáší na esoterických festivalech, svazu Pro-bio a v rámci projektu "Zdravé město Prachatice".
Zdravé vaření dle ročního období. Projdeme vaření v každem ročním období, způsob úpravy, suroviny, které orgány se dle čínské medicíny čistí. Celková ukázka potravin, ochutnávka některých druhů, pití čajů také dle ročního období.
Jak správně potraviny kombinovat, aby měl člověk vitální energii po celý den. Energie potravin. Překyselení organismu. A jelikož půjde o poradce, ráda to budu směřovat i na to v čem mají lidé (kteří mě navštěvují) při vaření největší problémy, a jak to řešit, případně co jim nabídnout. Jak pracovat s psychikou, jak je motivovat ke změně jídelníčku.

Jindra Jeníková

Profesně se věnuje výživovému poradenství 12 let. Prošla školením pod vedením RNDr. P. Fořta, MUDr. K. Cajthamlové, Ing. I. Macha, CSc., Doc. Dr. S. Dvořákovou, CSc,. Člen Aliance výživových poradců.
Přednáší na akreditovaných kurzech Poradce ve výživě.
Je pravidelným hostem relace v Českém rozhlase České Budějovice v pořadu Dámská jízda. Pracuje jako výživový poradce v programu Active Beauty DM drogerie.
V rámci přednášky se dozvíte, jak konkrétně sestavit jídelníček, kde jsou jeho největší úskalí, jak pracovat s alergiemi či intolerancemi. Dále Vám dá nahlédnout do zkušeností s potrav. doplňky a vedením klienta k dlouhodobým a trvalým výsledkům.

Michal Jeník

Michal Jeník se řadu let pohyboval v gastronomii, 14 let vedl vlastní restauraci, kde se zaměřoval na vysokou kvalitu jídel ve spojení s atmosférou stolování.
Prošel školením pod vedením RNDr. P. Fořta, MUDr. K. Cajthamlové a doc. Ing. J. Pánka, CSc s prof. Ing. J. Dostálovou, CSc z Fakulty potravinářské a biochemické technologie VŠCHT v Praze v rámci seminářů Bezpečné výživy. Absolvoval kurz Neurorestart Jiřího V. Čmolíka a kurz pro terapeuty firmy Joalis.
Spolupracuje s Pražským fotbalovým svazem jako poradce pro výživu mladých fotbalistů a s neziskovou organizací Seniorfitnes. Je kauč v oblasti výživy a osobního rozvoje. Je kauč v oblasti výživy a osobního rozvoje, pracuje s frekvenčím harmonizačním přístrojem Plazmový generátor firmy Zapper a diagnostickým přístrojem Salvia.
Přednáší na akreditovaných kurzech Poradce ve výživě.


Naše kurzy Poradce pro výživu probíhají po dobu tří měsíců, tak abyste každou přednášku mohli nejen slyšet ale i vidět a případně hned získali odpovědi na své otázky. Naplňujeme 128 hodin přednášek a praktických rad. Ebbinghausova křivka ukazuje, že si zapamatujeme až 80% informací, které jsme právě slyšeli, když si je zopakujeme v průběhu 24 hodin od přenášky z vlastních poznámek či skript a ještě jednou v následujících 24 hodinách. Toto dlouhodobé vysoké procento udržení vědomostí umožňuje právě živá přednáška. Již v průběhu kurzu máte možnost získané informace používat a předávat dál.

Absolvent kurzu Poradce pro výživu umí a zná:

 • základní zásady zdravého stravování s praktickým využitím energetických hodnot živin
 • rozdíl mezi makro a mikroživinami a umí sestavit komplexní potravinový koš
 • správný způsob uchovávání potravin a bezpečný postup úpravy
 • funkční a netradiční potraviny, geneticky modifikované potraviny, biopotraviny a orientuje se také ve speciálních trendech ve výživě (vegetariánství, veganství, racionální stravě)
 • nejdůležitější procesy látkové výměny (trávicí soustava)
 • sestavit jídelníček včetně pitného režimu odpovídající individuálním potřebám, zdravotnímu stavu a fyzické kondici klienta
 • práci s klientem (hodnocení tělesné konstituce, měření množství tuku v těle, výpočet bazálního metabolismu, stanovení aktivní tělesné hmoty atd.)
 • výživová doporučení pro různé skupiny obyvatelstva (děti, mládež, muže, ženy, seniory, sportovce, alergiky, celiaky a osoby trpící nadváhou)
 • zhodnotit a doporučit vhodné doplňky stravy pro různé typy klientů
 • základy toxikologie a hygieny potravin
 • doporučit vhodné pohybové aktivity pro klienta s ohledem na jeho zdraví a momentální fyzickou kondiciZpůsob úhrady studia a důležité informace:
  Školné: 12.400,­ Kč se platí do 10 dnů po přijetí a potvrzení Vaší přihlášky nebo je možné domluvit se na splátkách. Závazné místo na kurzu z naší strany máte ve chvíli, kdy zaplatíte zálohu 4000 Kč. Celá částka kurzovného musí být uhrazena do začátku kurzu. Školné pošlete na účet číslo: 2300451195 kód banky 2010 (pozor změna čísla účtu).Přijetí přihlášky i platby vám potvrdíme na vaši e­mailovou adresu. V ceně studia jsou zahrnuty přednášky a pitný režim. Školné nezahrnuje ubytování, stravování. Na oběd bude každý den přestávka. Vstupním předpokladem pro přijetí do kurzu Poradce pro výživu je dokončené středoškolské vzdělání.

Kurz bude otevřen při přihlášení minimálního počtu 12 studentů, maximální počet 18 účastníků

Podmínkou zahájení studia je zaplacení školného.

 

Přednášková činnost

Coffee bookV průběhu naší poradenské praxe, jsme začali být žádáni, abychom dělali přednášky, o tom jak je důležité dodržovat pitný režim, jak by měl být složen denní jídelníček pro pracujícího člověka, děti, těhotné matky, seniory a sportovce. Jak je důležitý pohyb a jestli nestačí jen pravidelně cvičit a jídlo příliš neřešit? Naopak, je nějaký pohyb, který pomůže, když nemáte rádi cvičení ? Jak mají jíst lidé v dvou nebo třísměnném provozu. Jak obědvat, když na oběd je málo času. Proč snídat a jak začít, když na to není někdo zvyklý. Dá se nahradit klasické jídlo něčím stejně chutným, ale zdravějším a jak si to připravit nebo kde se dá již hotové jídlo koupit. Jaké restaurace nabízejí opravdu vyvážené bezmasé jídlo. Kde se může koupit největší sortiment zdravé výživy. A tak dále...

Přednášíme ve školách a to jak jednorázově, tak i v rámci celoročního projektu, spojením tří předmětů: tělocviku, vlastivědy nebo výchova ke zdraví a kreslení. Mluvili jsme a mluvíme k žákům v Českých Budějovicích, Praze i Kolíně.
Přednášeli jsme ve fitness centrech v Českých Budějovicích, že nejen cvičení je důležité pro zdravý životní styl. Ale právě propojení s jídlem a pitím je ta správná cesta.
Přednášíme v klubech nebo domech pro seniory. Kdy řešíme hlavně jak zlepšit pitný režim a čím v těle doplnit vápník. Slyšet nás můžete v Praze a v Kolíně. Také jsme se stali partnery projektu Senioři seniorům, kterou za podpory Konto Bariery pořádá Senior fitness o.s.
Přednášíme pro Pražský fotbalový svaz, při školení trenérů, úzce spolupracujeme na novém projektu pro 6ti až 10ti leté fotbalisty. V průběhu roku 2013 budeme s tímto projektem cestovat po pražských klubech a přednášet o výživě mladého sportovce.
Od roku 2011 pravidelně přednášíme pro DM drogerii při jejich firemních akcích v Českých Budějovicích, Jihlavě, Praze a dalších lokalitách.